Χαρτί

Στην ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ, στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιούμαστε στην περισυλλογή και διαλογή χαρτιού προς πολτοποίηση και ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιού περιλαμβάνει την πολτοποίηση των ινών από πρώτες ύλες και στη συνέχεια γίνεται χημική ή μηχανική διάσπαση και μετατρέπεται σε διάφορες κατηγορίες χαρτιού όπως, χαρτόνι, ανάμικτο χαρτί, χαρτί συσκευασίας κ.τ.λ.

Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε χαρτοβιομηχανίες, σε Ελλάδα και εξωτερικό