Ενοικιάσεις Κάδων

//Ενοικιάσεις Κάδων

Ενοικιάσεις Κάδων Containers Ανακύκλωσης, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη Διαχείριση Απορριμμάτων

Η ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ, στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται και στις ενοικιάσεις κάδων και containers για τη συλλογή απορριμμάτων, μπαζών και ανακυκλώσιμων υλικών.

Διαθέτουμε όλα τα είδη κάδων, με στόχο να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε χώρου, απευθυνόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα. Η ενοικίαση κάδων και containers είναι απαραίτητη σε κάθε είδους δραστηριότητα, βιομηχανική και εμπορική. Με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, προβαίνουμε στην εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού στο χώρο σας, για τη συλλογή απορριμμάτων, μπαζών, οικοδομικών και ανακυκλώσιμων υλικών. Η δραστηριότητα της εταιρείας μας εκτείνεται από την τοποθέτηση των κάδων έως και τη συλλογή απορριμμάτων και μπαζών.

Διαθέτουμε:

 • Πλήρη γκάμα κάδων, ανοικτών & κλειστών
 • Containers διαφόρων μεγεθών
 • Συμπιεστές απορριμμάτων

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας για άμεση, συνεπή και υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων σας (κατά τις επιταγές της νομοθεσίας), ως ακολούθως:

 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε, προσωρινά, τα απορρίμματα στα κατάλληλα απορριμματοδοχεία, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τα χαρακτηριστικά τους.
 • Προβαίνουμε στην άμεση αποκομιδή τους, κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού.
 • Μεταφέρουμε τα απορρίμματα (από το χώρο παραγωγής τους) με ειδικά οχήματα και με τον πλέον ασφαλή τρόπο.
 • Διάθεση των απορριμμάτων σε προκαθορισμένους χώρους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Open Top Container χωρητικότητας 3 m3

Διαστάσεις: Μήκος 2,4μ., Πλάτος 1,4μ., Ύψος 1μ.

Open Top ή Close Top Container χωρητικότητας 10 m3

Διαστάσεις: Μήκος 4μ., Πλάτος 1,7μ., Ύψος 1,5μ.

Διαφόρων τύπων, όπως: κουτί (κάθετο από τη μία μεριά), πόρτα (ανοιγόμενη πόρτα για φόρτωση με καροτσάκι), καπάκι (ασφάλιση του κάδου με καπάκι ασφαλείας)

Open Top Container χωρητικότητας 30 m3  

Διαστάσεις: Μήκος 6,4μ., Πλάτος 2,5μ., Ύψος 2,4μ.

Press Container χωρητικότητας 10 m3

Διαστάσεις: Μήκος 5,2μ., Πλάτος 2,6μ., Ύψος 2,6μ.

Press Container χωρητικότητας  25 m3

Διαστάσεις: ανάλογα με τη χωρητικότητα, Μέγιστο: Μήκος 7,1μ., Πλάτος 2,6μ., Ύψος 2,7μ. / Ελάχιστο: Μήκος 6,1μ., Πλάτος 2,4μ., Ύψος 2,7μ.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container τύπου Skipper-lift (container χωρητικότητας 3 m3)
 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container τύπου Skipper-lift (container χωρητικότητας 10 m3)
 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container τύπου Haken (container χωρητικότητας 30 m3) με υδραυλικό – ανυψωτικό μηχανισμό
 • Ειδικά γερανοφόρα οχήματα με υδραυλικό γερανό (αρπάγη)

Ειδικά τετραξονικά και επικαθήμενα φορτηγά οχήματα μεγάλης δυναμικότητας, για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων.